Lean och jämlikhet

Lean är populärt, inte bara i industrin utan även mer och mer inom offentlig sektor. Lean handlar till stor del om att förändra företagskulturen, vilket ger ett utmärkt tillfälle att samtidigt tillföra kulturen ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv – att göra den jämlik. Förutom ett bättre klimat för de anställda kommer detta att resultera i ett mer effektivt införande av lean. Vi vet för vi har kollat.

Lean är en strategi som bygger på att förändra företagskulturen och hitta och eliminera avvikelser. Jämställdhetsintegrering är statens val av metod för att uppnå jämställdhet och jämlikhet i Sverige. På samma sätt som lean fungerar jämställdhetsintegrering genom att man analyserar, sätter mål och utvärderar för att sedan börja om igen.

Lean är ett utmärkt sätt att angripa en organisationsförändring men saknar en genusanalys vilket gör att resultaten blir missvisande och strategin haltande. Brister i språket, nedsatt funktion eller om du är man eller kvinna, gör ofta att utanförskap skapas. Vi såg snabbt ett mönster; resursstarka grupper fick mer att säga till om.

JÄMLEAN är en modell för att slå två flugor i en smäll. Genom att jämställdhetsintegrera samtidigt som ni inför lean kan ni få två förändringar i en process. Dessutom visar våra förstudier att lean fungerar bättre på lång sikt i kombination med jämställdhetsintegrering. Genom att applicera JÄMLEAN modellen och aktivt arbeta för att motverka sådana tendenser ökar delaktigheten och engagemanget på arbetsplatsen och arbetsuppgifterna. Detta leder till en friskare och därmed mer lönsam arbetsplats.

 

Jämlikhet innebär att alla människor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Jämställdhet avser jämlikhet specifikt mellan kvinnor och män.

Jämställdhetsintegrering är i Sverige den huvudsakliga strategi som används för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetsintegrering innebär att beslut inom alla politikområden ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

 

Hälsar Jenny Claesson marknadschef på Add Gender och delägare i JÄMLEAN

Detta inlägg är publicerat i Uncategorized. Bokmärk permalink.Stängt för kommentarer, men du kan lämna trackback:Trackback URL.