Helhetssyn krävs för lean och jämställdhetsintegrering

JÄMLEAN återkommer ofta till människan i leanprocessen och att en av grundbultarna är just människan i centrum. För att ta vara på fler kompetenser och idéer krävs en helhetssyn. Detsamma säger Jakob Brandt, kommittésekreterare på Innovationsrådet om lean. Jakob Brandt poängterar att det är viktigt att inte implementera lean utan att anpassa styrsystem och företagskultur, då blir medarbetarna bakbundna och ineffektiva.

Jakob Brandt säger: ”Man kan inte jobba med processer utan att titta på systemfaktorer som kultur och ledarskap, regelverk, mål- och mätsystem. Systembaserad verksamhetsutveckling innebär att man förändrar själva systemet, inte kunden.”

Annars kan det börja glida och lean kan bli ett sätt att fokusera på kunderna utan att riktigt släppa in dem eller optimera för dem. Jakob nämner vården som ett sådant område där kunderna (patienterna) är väldigt olika och får svårt att passa i samma process. På samma sätt är anställda medarbetare ibland olika och löser problem på olika sätt. Att någon inte reagera som jag eller tar sin an ett problem på mitt sätt betyder inte att lösningen blir sämre än min. Istället visar forskning att blandade grupper med olika erfarenhet kommer fram till bättre och mer hållbara lösningar. Något som kunden tjänar på. JÄMLEAN hjälper organisationer få till rutiner och strukturer där fler idéer fångas upp.

Jag lyssnade igår på Vineet Nayar, vice ordförande på HCL som också skrivit boken Employees first, customers second. Han menade att för att få tillväxt och effektivitet är det viktig att chefer och anställda står till svars gentemot varandra och att de anställda får ökad makt över värdeskapande och utveckling. Cheferna ska fungera mer coachande och har ett tydligt ansvar att hjälpa de anställda att leverera. De anställda kan byta sin chef om de inte är nöjda, eftersom det är de som skapar värdet i företaget. Detta synsätt omkullkastar traditionell hierarki och är verkligen ett mer modernt sätt att se på ett företag och var värdet skapas. En medarbetare som får mer makt över sin process, får stöd och feedback från en coachande chef skapar mer värde.

Påminner det om något?

Hälsar Jenny Claesson marknadschef på Add Gender och delägare i JÄMLEAN

Detta inlägg är publicerat i Uncategorized. Bokmärk permalink.Stängt för kommentarer, men du kan lämna trackback:Trackback URL.