Det som inte sägs…

Leanarbetet på en arbetsplats är ofta uppbyggt kring möten med medarbetarna, där avvikelser tas upp och åtgärder planeras och där en både lång- och kortsiktig planering av verksamhetsutvecklingen sker. För att dessa möten ska fungera så bra som möjligt krävs att alla faktiskt kan delta i samtalet, delge sina iaktagelser och få gehör för sina synpunkter.

Tyvärr fungerar detta inte alltid. Alltför ofta tystas några i gruppen ned av andra genom exempelvis användandet av härskartekniker. Någon tystas, något blir alltså inte sagt, något som skulle kunna vara värdefullt.

En undersökning som fackförbundet Unionens tidning ”Kollega” gjorde i höstas visar att närmare 75% av de svarande varit utsatta för någon form av härskarteknik, och att kvinnor i högre grad än män blivit utsatta. Med reservation för att de tekniska detaljerna kring undersökningen inte presenteras, och det därför är svårt att värdera undersökningen, så är detta ett resultat som bör tas på största allvar av alla leanutvecklare. För att svara att du varit utsatt för en härskarteknik krävs nämligen att du känner till härskarteknikerna och kan identifiera dem när de utövas. Förmodligen är det väldigt många fler som är utsatta än som klarar detta.

Vad undersökningen visar är med andra ord bara toppen av ett isberg. Vad undersökningen också visar är att kvinnor är mer utsatta än män. Vad den inte visar är om också andra strukturer, till exempel någon av de andra diskrimineringsgrunderna, också skapar större utsatthet. De förstudier JÄMLEAN genomfört visar att det vanligtvis är så.

För att leanarbetet skall fungera fullt ut är det viktigt att synliggöra alla former av makt. Ett av målen med leanarbetet borde också vara att dold maktutövning, som härskartekniker, minskar. Detta mål bör följas upp, precis som alla andra mål. Genom att synliggöra och mäta maktutövning bygger du in kvalitetssäkringsmekanismer inte bara av din organisations kärnverksamhet utan också av själva leanprocessen.

Hälsar Christina Ahlzén grundare av Medida och delägare i JÄMLEAN

Detta inlägg är publicerat i Uncategorized. Bokmärk permalink.Stängt för kommentarer, men du kan lämna trackback:Trackback URL.