Lean och maktstrukturer

Makt är ett ord som folk ryggar tillbaka för, det finns många associationer som är negativa. Men faktum är att makt i sig är neutralt. Det är också relationellt, det vill säga makt kan endast finnas i relation mellan två (eller fler) aktörer. I alla relationer finns det makt. Kunskap är makt kan man ibland höra och det stämmer om jag talar med en kollega som har mycket kunskap inom ett visst område kan det ge den personen mer makt i frågan vi diskuterar. Hens ord väger helt enkelt tyngre för att personen vet mer om ämnet. Skulle vi däremot byta samtalsämne till något som jag är mycket insatt i skulle kanske makten mellan oss förskjutas – detta lär oss att maktpositionen inte är konstant. Makten förändras och flyttas mellan oss beroende på vilken identitetsposition jag intar (eller ges). Med identitetsposition menas vilka delar av mig själv som framhålls eller förstoras i denna specifika situation. Ni minns kanske reklamen där kvinnan sa: ”jag är inte bara tandläkare jag är mamma också”? Är du i denna specifika situation eller diskussion främst tandläkare, förälder, biolog, svampexpert, hundälskare eller kvinna?

Ibland får du inte själv vara med och bestämma vilken identitetsposition som görs viktigast, kanske någon säger: ”du som svensk”, eller ”du som man” och du kan antas ha saker gemensamt med andra som delas in i samma grupp som du. Det kan vara både smickrande och kränkande att råka ut för dessa fördomar.

När det kommer till lean blir makt och maktstrukturer ofta dolda och outtalade. I en personalgrupp som ska ha effektiva (snabba) leanmöten antas ni vara jämlika inför leantavlan och leanprocessen. Verkligheten är dock full av maktstrukturer och maktrelationer som finns där oavsett om vi pratar om dem eller inte. Och oavsett om vi låtsas om dem eller inte. Därför är det bättre att tala om dem. Fundera på dem och se om det går att fördela makten mer jämlikt i gruppen.

Vi på JÄMLEAN har bland annat sett att i dessa snabba möten så blir det svårare för några anställda att göra sin röst hörd, till exempel om man inte har svenska som förstaspråk, om det finns tydliga inbyggda hierarkier på arbetsplatsen (exempelvis restauranger och vårdinrättningar) om det är mycket ojämn könsfördelning i gruppen eller om den som leder leanprocessen har låg kompetens kring jämställdhet och jämlikhet.

Jag är certifierad makttekniker via Retorikkonsult Sverige och det hjälper mig att hjälpa företag att få en mer lean leanprocess eftersom avvikelser på grund av (dolda) maktstrukturer kan synliggöras och jämnas ut. Maktstrukturer kan vid första anblick verka ovidkommande när ni producerar er produkt, men tänk på resursslöseriet om inte allas idéer kommer med på tavlan. Tänk på att kunden kanske är precis den människan vars röst ni tappade bort på grund av en otillåtande maktstruktur. Att synliggöra och hantera maktstrukturer i samband med er leanprocess kommer att höja kvalitén inte bara på leanprocessen utan på ert kunderbjudande och era produkter. Därav vår tagline: lean för alla.

Hälsar Jenny Claesson marknadschef på Add Gender och delägare i JÄMLEAN

 

Detta inlägg är publicerat i Uncategorized. Bokmärk permalink.Stängt för kommentarer, men du kan lämna trackback:Trackback URL.