Praktisk maktfördelning

När vi talar om JÄMLEAN och ”lean för alla” så handlar mycket om makt och hierarkier och hur de följer med in i leanarbetet. Det är väldigt viktigt att i sammanhanget minnas att de som tar plats på leanmöten, kanske till och med tar över på leanmöten inte (alltid) gör det med flit. Det kan vara så att en person brukar leda möten, eller har mycket taltid på andra möten eftersom personen har ett redovisande ansvar. Detta är mönster som kan vara svåra att släppa och gruppen kan behöva stötta varandra i att bryta mönstret. Ibland talar någon mer för att ”underlätta” mötet, för att personen känner ett ansvar att mötet ska vara effektivt eller leda fram till resultat.

Då kan det vara bra att fundera på hur mötet kan vara en träning i att lyssna på varandra och fånga upp idéer. Syftet är att allas tankar lyfts upp – även de med lägre status i gruppen, lägre befattning i företaget, de som inte talar språket fullt ut, de som har problem att skriva svenska, de som är blyga eller tillbakadragna. Om ni inte får ordning på mötesstrukturen kommer ni aldrig att klara av att ha ett förbättringsarbete där alla förbättringsmöjligheter tas tillvara.

Några tips för att underlätta detta arbete kommer här:

  • Repetera syftet med mötet VARJE gång ni håller leanmöten – turas gärna om att förklara syftet.
  • Använde er utav talarrundor, alla får säga något i alla frågor som kommer upp.
  • Använd er utav principen att den som har ordet inte får avbrytas förrän hen lämnar ordet vidare.
  • Turas om att leda/underlätta mötena.
  • Klocka taltiden och få svart på vitt om ni misstänker att det är väldigt ojämt. Målt är inte att alla ska tala lika mycket utan att alla får komma till tals.
  • Diskutera hur makt och personlighet hänger ihop – vem lyssnar vi på och varför? I Vilka sammanhang blir olika egenskaper viktiga?
Påminn också om att den som tar mycket plats inte (alltid) gör detta för att få makt över situationen och glöm inte bort att stötta alla iblandade när ni bryter mönster!
Hälsar Jenny Claesson marknadschef på Add Gender och delägare i JÄMLEAN
Detta inlägg är publicerat i Uncategorized. Bokmärk permalink.Stängt för kommentarer, men du kan lämna trackback:Trackback URL.