Den felande länken

Det blir allt mer allmänt accepterat att arbeta med jämställdhet och jämlikhet ute i landet. Studie efter studie visar på morötter i form av goda effekter både vad gäller kvalitet och på lönsamhet. Lagar skärps och förstärker även piskan.

Så allt fler organisationer gör jämställdhets- eller jämlikhetsanalyser och tar fram åtgärder, och det är populärt att tala om normkritik i dessa sammanhang.

Det som dock ofta saknas i detta arbete är den konkreta uppföljningen. När vi genomfört en åtgärd, diskuterat normer och ändrat förhållningssätt, vad får vi då för resultat? Efterfrågas något resultat, eller stannar styrningen vid att be om analyser? När vi genomfört våra åtgärder, gör vi då en ny analys av samma område, eller går vi helt enkelt vidare och analyserar något nytt, utan att stämma av vad som faktiskt hände?

Leankonceptet erbjuder metoder för att identifiera förbättringsområden och för att hitta åtgärder. Men det erbjuder också modeller för att följa upp arbetet, för att faktiskt åstadkomma en effektiv mål- och resultatstyrning utan att öka på den administrativa bördan alltför mycket. Det är något för jämställdhetspraktiker att lära av!

Christina Ahlzén, Konsult på Medida och grundare av JÄMLEAN

Detta inlägg är publicerat i Uncategorized. Bokmärk permalink.Stängt för kommentarer, men du kan lämna trackback:Trackback URL.