Månatliga arkiv: februari 2014

Det som inte sägs…

Leanarbetet på en arbetsplats är ofta uppbyggt kring möten med medarbetarna, där avvikelser tas upp och åtgärder planeras och där en både lång- och kortsiktig planering av verksamhetsutvecklingen sker. För att dessa möten ska fungera så bra som möjligt krävs att alla faktiskt kan delta i samtalet, delge sina iaktagelser och få gehör för sina [...]

Publicerat i Uncategorized | Stängt för kommentarer