Kontakta oss

JÄMLEAN är en modell som tagits fram i samarbete mellan två jämställdhets- och mångfaldsföretag. Add Gender och Christina Ahlzén konsult. Du når oss alla genom att mejla: info@jamlean.se.

Add Gender- är ett affärsinriktat jämställdhetsföretag. Pernilla Alexandersson och Jenny Claesson är Add Genders representanter inom JÄMLEAN och deras bidrag i JÄMLEAN-modellen är främst det strategiska arbetet med arbetsgivarvarumärket, kunden och innovation i relation till jämställdhet. 

Pernilla Alexandersson - VD på Add Gender och affärsinriktad projektledare och jämställdhetsexpert.

Att kombinera jämställdhets- och genusfrågan med affärsinriktad projektledning är det unika med Pernillas kompetens. Ekonomistyrning, kommunikation, projektledning, ledarskap och gruppdynamik stärker och konkretiserar jämställdhetsperspektivet i alla processer eller projekt som hon leder eller är delaktig i. Här har Pernilla konkret erfarenhet från att ha granskat och integrerat leanprocesser med jämställdhets- och mångfaldsfrågor för att på så sätt nå framgång med lean som filosofi. Hon är också medgrundare i JÄMLEAN och har därför väl satt sig in i lean och varit med och tagit fram JÄMLEAN-modellen.

Jenny Claesson - Marknadschef på Add Gender och expert på praktisk jämställdhet.

Jenny har en filosofie kandidatexamen från kulturvetarlinjen med genusvetenskap som huvudämne och har erfarenhet av att moderera konferens, sitta i paneldiskussioner, inspirera, köra stand up och har utbildat flertalet människor. Jennys styrka är att hon använder humorn som utgångspunkt och alltid kompletterar med konkreta exempel från verkligheten. Jenny har tillsammans med Christina Ahlzén skrivit en artikel om lean och jämställdhet samt presenterat denna på PLAN-konferensen 2012. Hon har även deltagit i observationer av leaninförande och är en av JÄMLEANS grundare. 2012 och 2013 föreläste hon för studenter på Linnéuniversitetet i Växjö.

Medida – riktar sig främst mot offentliga och semioffentliga verksamheter. Företaget är specialiserat på utvärdering och uppföljning samt att utveckla och använda statistiska verktyg för att arbeta med jämställdhet och mångfald i en organisation.

Christina Ahlzén – Grundare på Medida och expert på statistik och jämlikhet, indikatorutveckling, statistikanalys och uppföljnings- utvärderings- och styrprocesser.

Christina är statsvetare och en skarp analytiker med stor pedagogisk förmåga. Hon har stor erfarenhet av metodutveckling för statistik i jämställdhetsanalys och i att föreläsa och handleda i dessa områden. Christina arbetar nära kunden med god förankring i deras vardag och föreläser helst i interaktiva former för att ge deltagarna en chans att förankra kunskapen i det egna arbetet. Christina var med och grundade JÄMLEAN och minns särskilt en intervju under en förstudie, när den intervjuade sade sig inte ha något att tillföra, men efter en stunds småpratande av sig självt började komma med det ena förbättringsförslaget efter det andra…