Om JÄMLEAN

JÄMLEAN är en modell som bygger på fem steg. Modellen är utvecklad i ett samarbete mellan Add Gender och Medida två företag med en bred och djupgående kompetens inom jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Vi har erfarenhet av arbete inom både privat och offentlig sektor.

Alla vet att förändringar, även om de är till det bättre, möter motstånd. I detta motstånd finns en stor kraft, ett engagemang som kan kanaliseras om och användas på ett positivt sätt i organisationen. Har ni planerat att jämställdhets- eller mångfaldsintegrera er verksamhet? Här har ni chansen att göra det i samband med ert leaninförande.

Ett lyckat leaninförande bygger på alla medarbetares deltagande i utvecklingsarbetet, företagskulturen och upprättandet av gemensamma mål och nya, inkluderande styrformer. Detsamma gäller en lyckad jämställdhets- och mångfaldsintegrering. Detta samband har vi på JÄMLEAN upptäckt. Dessutom ser vi hur lean fungerar bättre om ett jämställdhets- och mångfaldstänk får genomsyra arbetet.
Som första företag i Sverige erbjuder vi er som står inför eller mitt uppe i ett leaninförande en hjälpande hand i att verkligen skapa lean för alla.