Aktuellt våren 2015

Nu finns vi på Facebook! Följ oss och våra uppdrag för att jämställdhetsintegrera lean på vår sida.

Annat som är aktuellt under våren 2015 är att vår kollega Jenny Claesson besöker lean-nätverket ”0-fel” i Umeå i mars.

”Lean handlar till stor del om att förändra företagskulturen. Det är ett utmärkt tillfälle att samtidigt tillföra kulturen ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv – att göra den jämlik. Dagens föreläsning visar hur lean och jämställdhetintegrering förhåller sig till varandra och hur du kan anlägga ett maktperspektiv på din leanprocess.”

Du kan läsa mer om hennes besök på deras hemsida.

Hälsar Pernilla Alexandersson, jämställdhetsexpert på Add Gender och delägare i JÄMLEAN

Publicerat i Uncategorized | Stängt för kommentarer

Praktisk maktfördelning

När vi talar om JÄMLEAN och ”lean för alla” så handlar mycket om makt och hierarkier och hur de följer med in i leanarbetet. Det är väldigt viktigt att i sammanhanget minnas att de som tar plats på leanmöten, kanske till och med tar över på leanmöten inte (alltid) gör det med flit. Det kan vara så att en person brukar leda möten, eller har mycket taltid på andra möten eftersom personen har ett redovisande ansvar. Detta är mönster som kan vara svåra att släppa och gruppen kan behöva stötta varandra i att bryta mönstret. Ibland talar någon mer för att ”underlätta” mötet, för att personen känner ett ansvar att mötet ska vara effektivt eller leda fram till resultat.

Då kan det vara bra att fundera på hur mötet kan vara en träning i att lyssna på varandra och fånga upp idéer. Syftet är att allas tankar lyfts upp – även de med lägre status i gruppen, lägre befattning i företaget, de som inte talar språket fullt ut, de som har problem att skriva svenska, de som är blyga eller tillbakadragna. Om ni inte får ordning på mötesstrukturen kommer ni aldrig att klara av att ha ett förbättringsarbete där alla förbättringsmöjligheter tas tillvara.

Några tips för att underlätta detta arbete kommer här:

  • Repetera syftet med mötet VARJE gång ni håller leanmöten – turas gärna om att förklara syftet.
  • Använde er utav talarrundor, alla får säga något i alla frågor som kommer upp.
  • Använd er utav principen att den som har ordet inte får avbrytas förrän hen lämnar ordet vidare.
  • Turas om att leda/underlätta mötena.
  • Klocka taltiden och få svart på vitt om ni misstänker att det är väldigt ojämt. Målt är inte att alla ska tala lika mycket utan att alla får komma till tals.
  • Diskutera hur makt och personlighet hänger ihop – vem lyssnar vi på och varför? I Vilka sammanhang blir olika egenskaper viktiga?
Påminn också om att den som tar mycket plats inte (alltid) gör detta för att få makt över situationen och glöm inte bort att stötta alla iblandade när ni bryter mönster!
Hälsar Jenny Claesson marknadschef på Add Gender och delägare i JÄMLEAN
Publicerat i Uncategorized | Stängt för kommentarer

En våt yllefilt…

Min sambo och jag tycker om att resa. Det är ett av få gemensamma intressen vi har så vi reser rätt mycket. Varje gång vi ska passera en tullstation eller passkontroll lyfter min sambo upp vårt barn på armen, och tar mig i handen. Vi hör ihop, vi är familj. Jag är hans blonda alibi i detta kalla land. Väl därigenom får barnet springa fritt och händerna används bättre till att bära väskor.

Jag visste inte detta innan jag träffade min sambo. Jag trodde att svenskar överlag var snälla och invandrarvänliga. Jag var ju det! Jag såg inte samhällets fördomar mot dem som ser ut som min sambo, och vad värre är: jag såg inte att jag också hade fördomar.

Att inte se, att inte vilja se, hur vi i praktiken gör skillnad mellan folk och folk, är ett större hinder än vi tror idag. Tanken ”här är alla individer” eller ”vi ser till allas lika värde” ligger som en blöt filt när frågor om diskriminering och likavärde i praktiken lyfts. Det går inte att tala om det som inte får finnas. Här är vi alla jämlika!

När vi inte vågar se och erkänna att vi inte lyssnar lika mycket på kvinnan i slöja som på henne med hästsvans, på mannen i rullstol som på honom som står, på den med brytning som på den som talar perfekt svenska – då förlorar vi också möjligheten att förändra. De erfarenheter som inte passar in i mallen går förlorade.

Och det är när vi går utanför mallen som det kreativa uppstår!

Så nästa gång ni har leanmöte, skifta perspektiv. Prova för en gång skull att släppa fram dem som brukar vara tysta. Deras tystnad behöver inte bero på att de inte har något att tillföra. Prova att fråga efter deras åsikt och låt bli att genast kommentera och värdera den. Låt någon annan göra det. Låt de tysta tala, och våga stå tillbaka! Du kanske inte är så öppen och fördomsfri som du tänker dig vara…

Det kanske kommer att vara tyst i början. Men ju mer tid som ges till dem som inte brukar tala, desto bättre blir de på att ta för sig. Och ju fler perspektiv som finns med, desto mer kreativa resultat. Om lean ska kunna lyfta företaget, så måste det klara av att lyfta också varje medarbetare.

 

Hälsar Christina Ahlzén grundare av Medida och delägare i JÄMLEAN

Publicerat i Uncategorized | Stängt för kommentarer

Lean och maktstrukturer

Makt är ett ord som folk ryggar tillbaka för, det finns många associationer som är negativa. Men faktum är att makt i sig är neutralt. Det är också relationellt, det vill säga makt kan endast finnas i relation mellan två (eller fler) aktörer. I alla relationer finns det makt. Kunskap är makt kan man ibland höra och det stämmer om jag talar med en kollega som har mycket kunskap inom ett visst område kan det ge den personen mer makt i frågan vi diskuterar. Hens ord väger helt enkelt tyngre för att personen vet mer om ämnet. Skulle vi däremot byta samtalsämne till något som jag är mycket insatt i skulle kanske makten mellan oss förskjutas – detta lär oss att maktpositionen inte är konstant. Makten förändras och flyttas mellan oss beroende på vilken identitetsposition jag intar (eller ges). Med identitetsposition menas vilka delar av mig själv som framhålls eller förstoras i denna specifika situation. Ni minns kanske reklamen där kvinnan sa: ”jag är inte bara tandläkare jag är mamma också”? Är du i denna specifika situation eller diskussion främst tandläkare, förälder, biolog, svampexpert, hundälskare eller kvinna?

Ibland får du inte själv vara med och bestämma vilken identitetsposition som görs viktigast, kanske någon säger: ”du som svensk”, eller ”du som man” och du kan antas ha saker gemensamt med andra som delas in i samma grupp som du. Det kan vara både smickrande och kränkande att råka ut för dessa fördomar.

När det kommer till lean blir makt och maktstrukturer ofta dolda och outtalade. I en personalgrupp som ska ha effektiva (snabba) leanmöten antas ni vara jämlika inför leantavlan och leanprocessen. Verkligheten är dock full av maktstrukturer och maktrelationer som finns där oavsett om vi pratar om dem eller inte. Och oavsett om vi låtsas om dem eller inte. Därför är det bättre att tala om dem. Fundera på dem och se om det går att fördela makten mer jämlikt i gruppen.

Vi på JÄMLEAN har bland annat sett att i dessa snabba möten så blir det svårare för några anställda att göra sin röst hörd, till exempel om man inte har svenska som förstaspråk, om det finns tydliga inbyggda hierarkier på arbetsplatsen (exempelvis restauranger och vårdinrättningar) om det är mycket ojämn könsfördelning i gruppen eller om den som leder leanprocessen har låg kompetens kring jämställdhet och jämlikhet.

Jag är certifierad makttekniker via Retorikkonsult Sverige och det hjälper mig att hjälpa företag att få en mer lean leanprocess eftersom avvikelser på grund av (dolda) maktstrukturer kan synliggöras och jämnas ut. Maktstrukturer kan vid första anblick verka ovidkommande när ni producerar er produkt, men tänk på resursslöseriet om inte allas idéer kommer med på tavlan. Tänk på att kunden kanske är precis den människan vars röst ni tappade bort på grund av en otillåtande maktstruktur. Att synliggöra och hantera maktstrukturer i samband med er leanprocess kommer att höja kvalitén inte bara på leanprocessen utan på ert kunderbjudande och era produkter. Därav vår tagline: lean för alla.

Hälsar Jenny Claesson marknadschef på Add Gender och delägare i JÄMLEAN

 

Publicerat i Uncategorized | Stängt för kommentarer

Dags att minska värderingsgapet!

Det här med värderingar…

Vi i Sverige värderar familj, glädje, ansvar och ärlighet högst. Medkänsla, ekonomisk stabilitet, positiv attityd, vänskap och omtanke finns också med på topp-tio-listan. Detta enligt Sverigestudien 2014, en undersökning som företaget Nordstat genomför årligen.

Det är som gjort för både lean och jämlikhet! Vi vill finnas i ett positivt sammanhang där vi tar ansvar och visar hänsyn, respekt och omtanke. Det går igen på våra arbetsplatser, som enligt samma undersökning präglas av bland annat lagarbete, samarbete ansvar, resultatinriktning och engagemang. Men nu blir bilden mer blandad: här finns också ord som kortsiktighet, förvirring och hierarki. Och var är kunden?

Undersökningen visar också att anställda skulle önska ett större fokus på hälsa, erkänsla, anpassningsbarhet och kvalitet, liksom balans mellan hem och arbete.  Det verkar alltså som om majoriteten anställda idag önskar mer av både lean och fokus på dem som människor, alltså jämlikhet. Hälsa, erkänsla och långsiktighet är också de värdeord som visar störst värderingsgap, alltså glapp mellan hur många som får det idag och hur många som önskar det.

Nu visar ju inte denna studie alls om det finns någon skillnad mellan leanade och icke leanade arbetsplatser. Icke desto mindre synliggör det ett glapp i hur arbetsplatser generellt fungerar idag – glappet mellan ledningsgruppen och HR-avdelningen. HR frågor är en nyckelfråga i hur arbetet organiseras och de resultat som åstadkoms.

Lean ses ofta som en fråga för högsta ledningsgruppen. Jämlikhetsintegrering ses snarare som en HR-fråga. Genom att bygga samman lean och jämlikhetsintegrering kan vi minska värderingsgapet i våra organisationer, minska motståndet mot förändringar och samtidigt öka långsiktigheten, erkänslan och hälsan på våra arbetsplatser. Varför lean, om det bara är för några?

Hälsar Christina Ahlzén grundare av Medida och delägare i JÄMLEAN

 

Publicerat i Uncategorized | Stängt för kommentarer

Det där med människan i centrum…

Jag fick se en bild som en vän till mig ritat när hennes arbetsplats leanade. Den gjorde mig full i skratt även om det inte såg så kul att vara anställd där just då och den fick mig att återigen fundera över det där med människan i centrum. Varför är det en byggsten som så ofta trillar bort när det kommer till leanprocesser?

Hur gör man när ”kunden” är patient och kundnyttan får en annan innebörd? Vad är effektivitet när det kommer till den mänskliga kroppen? Vad är en avvikelse? När jag satte mig ner och diskuterade med min vän hur hon upplevde leaninförandet så blev det tydligt att medarbetarna hade en helt annan bild än vad jag hoppas ledningen hade. Vart fastnade ”varför lean” på vägen?

Ni får ursäkta bildkvaliteten men jag ville ändå dela med mig av bilden:

Vad tänker du när du ser bilden?

Hälsar Jenny Claesson marknadschef på Add Gender och delägare i JÄMLEAN

 

PS: (Vill du ser mer av Stinas teckningar spana in hennes hemsida)

Publicerat i Uncategorized | Stängt för kommentarer

PLAN-konferensen Södertälje 8-9 april

Imorgon är sista anmälningsdagen för PLAN-konferensen 8-9 april som i år äger rum i Södertälje. Det väcker ljuva minnen från PLAN-konferensen i Lund 2012 då JÄMLEAN presenterade sin modell och även bidrog med texten: ”Lean för alla – hur du leanar lean med jämställdhetsintegrering” till samlingen av artiklar från konferensen.

Temat 2012 var ”Logistik i praktisk tillämpning” och även om det kanske inte passade oss som handen i handsken så fick vi under konferensen uppleva hur vi kunde berika människor och företag med nya perspektiv. I år är temat ”Inspiration, lärande och nya möten”, ett tema som stimulerar till samtal och nya ingångar. Då JÄMLEAN inte kommer att närvara på årets konferens så uppmanar vi er som går dit att våga prata med den ni först inte tänkte prata med. Skippa magkänslan om vem du tror du har utbyte av på minglet. Våga utmana dina fördomar och vi lovar att du kommer att bli överraskad! Omedvetet söker vi efter människor som liknar oss och det är sällan de med samma bakgrund, samma ålder, samma kön som ger dig helt nya insikter.

Forskning visar också att blandade grupper är viktigt för innovationer. I boken ”Promoting Innovation” utgiven av Vinnova skriver författarna att en förutsättning för innovation är att ifrågasätta det som tas för givet. Att ifrågasätta normer och ”hur vi alltid har gjort” blir lättare om människor med olika normer träffas. Finns det ett bättre sätt att lösa situationen på? Finns det ännu effektivare sätt att ordna logistiken på? Finns det nya sätt att mäta på?

Vi hoppas att alla ni som går får massor av inspiration, lär er nya saker och träffar nya människor. Vi tror att de stora idéerna sker just där. Som när jämställdhetsintegrering mötte lean till exempel…

Hälsar Jenny Claesson marknadschef på Add Gender och delägare i JÄMLEAN

 

Publicerat i Uncategorized | Taggat , , | Stängt för kommentarer

Det som inte sägs…

Leanarbetet på en arbetsplats är ofta uppbyggt kring möten med medarbetarna, där avvikelser tas upp och åtgärder planeras och där en både lång- och kortsiktig planering av verksamhetsutvecklingen sker. För att dessa möten ska fungera så bra som möjligt krävs att alla faktiskt kan delta i samtalet, delge sina iaktagelser och få gehör för sina synpunkter.

Tyvärr fungerar detta inte alltid. Alltför ofta tystas några i gruppen ned av andra genom exempelvis användandet av härskartekniker. Någon tystas, något blir alltså inte sagt, något som skulle kunna vara värdefullt.

En undersökning som fackförbundet Unionens tidning ”Kollega” gjorde i höstas visar att närmare 75% av de svarande varit utsatta för någon form av härskarteknik, och att kvinnor i högre grad än män blivit utsatta. Med reservation för att de tekniska detaljerna kring undersökningen inte presenteras, och det därför är svårt att värdera undersökningen, så är detta ett resultat som bör tas på största allvar av alla leanutvecklare. För att svara att du varit utsatt för en härskarteknik krävs nämligen att du känner till härskarteknikerna och kan identifiera dem när de utövas. Förmodligen är det väldigt många fler som är utsatta än som klarar detta.

Vad undersökningen visar är med andra ord bara toppen av ett isberg. Vad undersökningen också visar är att kvinnor är mer utsatta än män. Vad den inte visar är om också andra strukturer, till exempel någon av de andra diskrimineringsgrunderna, också skapar större utsatthet. De förstudier JÄMLEAN genomfört visar att det vanligtvis är så.

För att leanarbetet skall fungera fullt ut är det viktigt att synliggöra alla former av makt. Ett av målen med leanarbetet borde också vara att dold maktutövning, som härskartekniker, minskar. Detta mål bör följas upp, precis som alla andra mål. Genom att synliggöra och mäta maktutövning bygger du in kvalitetssäkringsmekanismer inte bara av din organisations kärnverksamhet utan också av själva leanprocessen.

Hälsar Christina Ahlzén grundare av Medida och delägare i JÄMLEAN

Publicerat i Uncategorized | Stängt för kommentarer

JÄMLEAN på Linnéuniversitetet i Växjö

Den 5:e december deltog JÄMLEAN på Linnéuniversitetets hållbarhetsvecka för programmet Enterprising and Business Development. Där talade vi om hur vi kan skapa ett lean för alla. Vi talade om maktstrukturer och utgick från bilder från två arbetsplatser, en fabrik i asien med en relativt homogen arbetsgrupp och ett storkök med en mer heterogen arbetsgrupp. Vi diskuterade vilken arbetsplats vi helst skulle vilja arbeta på och vilken av grupperna vi helst skulle vilja leda.

Det var ett engagerat gäng studenter som går utbildningen som har entreprenörsinriktning och mycket tankar kring innovation och karriärmöjligheter diskuterades.

Som föreläsare var min behållning att studenterna fick syn på maktstrukturer och förstod att alla inte alltid har samma möjligheter trots att de har lika rättigheter och skyldigheter på pappret. Bland annat kom en diskussion upp om hur kvinnor och män behandlas olika när de söker kapital för affärsidéer, något som forskningen stöder.

Om vi ska nå ett lean för alla behöver vi fundera på makt och intellektualisera vår magkänsla som oftare leder oss till människor som liknar oss. Vilket resulterar i att vi riskerar att missa viktiga perspektiv och andra erfarenheter.

 

 

Hälsar Jenny Claesson marknadschef på Add Gender och delägare i JÄMLEAN

Publicerat i Uncategorized | Taggat , , , , | Stängt för kommentarer

Vad händer egentligen på leanträffen?

Leanarbetet på en arbetsplats är ofta uppbyggt kring möten med medarbetarna, där avvikelser tas upp och åtgärder planeras och där en både lång- och kortsiktig planering av verksamhetsutvecklingen sker. För att dessa möten ska fungera så bra som möjligt krävs att alla faktiskt kan delta på lika villkor, delge sina iaktagelser och få gehör för sina synpunkter.

Tyvärr fungerar detta inte alltid. Alltför ofta tystas några i gruppen ned av andra genom användandet av härskartekniker .

I september berättade  fackförbundet Unionens tidning ”Kollega” om en undersökning de gjort bland sina medlemmar. Den visar att närmare 75% av de svarande varit utsatta för någon form av härskarteknik, och att kvinnor i högre grad än män blivit utsatta. Med reservation för att de tekniska detaljerna kring undersökningen inte presenteras, och det därför är svårt att värdera undersökningen, så är detta ett resultat som bör tas på största allvar av alla leanutvecklare. För att svara att du varit utsatt för en härskarteknik krävs nämligen att du känner till härskarteknikerna och kan identifiera dem när de utövas. Förmodligen är det väldigt många fler som är utsatta än som klarar detta.

Vad undersökningen visar är med andra ord bara toppen av ett isberg. Vad undersökningen också visar är att kvinnor är mer utsatta än män. Vad den inte visar är om också andra strukturer, till exempel någon av de andra diskrimineringsgrunderna, också skapar större utsatthet. Förmodligen är det så.

För att leanarbetet skall fungera fullt ut är det viktigt att synliggöra alla former av makt. Ett av målen med leanarbetet borde också vara att dold maktutövning, som härskartekniker, minskar. Detta mål bör följas upp, precis som alla andra mål. Genom att synliggöra och mäta maktutövning bygger du in kvalitetssäkringsmekanismer inte bara av din organisations kärnverksamhet utan också av själva leanprocessen. Det är dags att lean:a lean!

Hälsar Christina Ahlzén grundare av Medida och delägare i JÄMLEAN

Publicerat i Uncategorized | Stängt för kommentarer