Varför JÄMLEAN?

Lean handlar till stor del om att förändra företagskulturen. Det är ett utmärkt tillfälle att samtidigt tillföra kulturen ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv – att göra den jämlik.  Förutom ett bättre klimat för era anställda kommer detta att resultera i ett mer effektivt införande av leanfilosofin.

Kännedom om hur våra föreställningar styr vårt agerande hjälper både chefer och medarbetare i ett förändringsarbete. Det öppnar upp för kreativa tankar och en större förståelse för både medarbetare och framförallt kunder. Kundfokus är en viktig del av leanfilosofin och vi behöver därför kunna reflektera över de föreställningar som vi har om kunder för att kunna möta deras behov och se vad som är kvalité för just den kunden.

En framgångsfaktor i lean, precis som i alla förändringsarbeten, är att medarbetarna känner sig komfortabla och delaktiga. De vill känna att de alla tillhör organisationen och att alla har något viktigt att tillföra. Brister i språket, nedsatt funktion eller om det är en man eller kvinna, gör ofta att utanförskap skapas. Om företaget aktivt arbetar för att motverka sådana tendenser ökar delaktigheten och engagemanget på arbetsplatsen och arbetsuppgifterna. Detta leder till en friskare och därmed mer lönsam arbetsplats.

Det är viktigt att högsta ledningen har kunskap om jämställdhet och mångfald i leanarbetet och förstår vinsterna med detta och att de stödjer arbetet. Det gör processen enklare och mer hållbar. Även chefer och teamledare/coacher behöver denna kunskap för att kunna förmedla och odla denna kultur hos sina medarbetare. Det uppstår en win-win-situation då både medarbetare och kund kommer att ta del av den nya kulturen och resultatet av kvalitetsförbättringarna i både arbetsmiljön och produkten/tjänsten.