Månatliga arkiv: september 2013

Helhetssyn krävs för lean och jämställdhetsintegrering

JÄMLEAN återkommer ofta till människan i leanprocessen och att en av grundbultarna är just människan i centrum. För att ta vara på fler kompetenser och idéer krävs en helhetssyn. Detsamma säger Jakob Brandt, kommittésekreterare på Innovationsrådet om lean. Jakob Brandt poängterar att det är viktigt att inte implementera lean utan att anpassa styrsystem och företagskultur, då blir medarbetarna bakbundna [...]

Publicerat i Uncategorized | Stängt för kommentarer