Månatliga arkiv: april 2015

Outtalade maktstrukturer starkare än vi tror

Samma mönster upprepar sig om och om igen. Eller egentligen är det flera mönster faktiskt. På arbetsplatserna som inför lean upprepar sig mönstret att de med mer makt, större tillgång till beslutsfattande eller med högre officiell eller inofficiell status, talar mer på leanmöten och deras idéer fångas oftare upp. På utbildningar och föreläsningar om JÄMLEAN [...]

Publicerat i Uncategorized | Stängt för kommentarer