Dags att minska värderingsgapet!

Det här med värderingar…

Vi i Sverige värderar familj, glädje, ansvar och ärlighet högst. Medkänsla, ekonomisk stabilitet, positiv attityd, vänskap och omtanke finns också med på topp-tio-listan. Detta enligt Sverigestudien 2014, en undersökning som företaget Nordstat genomför årligen.

Det är som gjort för både lean och jämlikhet! Vi vill finnas i ett positivt sammanhang där vi tar ansvar och visar hänsyn, respekt och omtanke. Det går igen på våra arbetsplatser, som enligt samma undersökning präglas av bland annat lagarbete, samarbete ansvar, resultatinriktning och engagemang. Men nu blir bilden mer blandad: här finns också ord som kortsiktighet, förvirring och hierarki. Och var är kunden?

Undersökningen visar också att anställda skulle önska ett större fokus på hälsa, erkänsla, anpassningsbarhet och kvalitet, liksom balans mellan hem och arbete.  Det verkar alltså som om majoriteten anställda idag önskar mer av både lean och fokus på dem som människor, alltså jämlikhet. Hälsa, erkänsla och långsiktighet är också de värdeord som visar störst värderingsgap, alltså glapp mellan hur många som får det idag och hur många som önskar det.

Nu visar ju inte denna studie alls om det finns någon skillnad mellan leanade och icke leanade arbetsplatser. Icke desto mindre synliggör det ett glapp i hur arbetsplatser generellt fungerar idag – glappet mellan ledningsgruppen och HR-avdelningen. HR frågor är en nyckelfråga i hur arbetet organiseras och de resultat som åstadkoms.

Lean ses ofta som en fråga för högsta ledningsgruppen. Jämlikhetsintegrering ses snarare som en HR-fråga. Genom att bygga samman lean och jämlikhetsintegrering kan vi minska värderingsgapet i våra organisationer, minska motståndet mot förändringar och samtidigt öka långsiktigheten, erkänslan och hälsan på våra arbetsplatser. Varför lean, om det bara är för några?

Hälsar Christina Ahlzén grundare av Medida och delägare i JÄMLEAN

 

Detta inlägg är publicerat i Uncategorized. Bokmärk permalink.Stängt för kommentarer, men du kan lämna trackback:Trackback URL.