Lean öppnar dörren för jämställdhet

Denna höst har jag vid flertalet tillfällen fått äran att få föreläsa om JÄMLEAN-modellen för flertalet offentliga verksamehter som nu också ska leanas.

Vår kollega Jenny Claesson har nu skrivit på Motivation.se om lean och jämställdhet. Jag lånar hennes kloka ord: ”Lean är ett utmärkt sätt att angripa en organisationsförändring men saknar en genusanalys vilket gör att resultaten lätt blir missvisande och leanprocessen haltande. Brister i språket, nedsatt funktion eller om du är man eller kvinna, gör ofta att utanförskap skapas.”

Detta är verkligen den polett som brukar trilla ner då jag möter publiken. Oj – ja lean är ju viktigt och jämställdhetsintegrering är viktigt, men hur ska vi jobba med dem parallellt på allra bästa sätt? Det är en utmaning som vi varje dag arbetar för att lösa!

Hälsar Pernilla Alexandersson, VD på Add Gender och delägare i JÄMLEAN.

 

Publicerat i Uncategorized | Stängt för kommentarer

Helhetssyn krävs för lean och jämställdhetsintegrering

JÄMLEAN återkommer ofta till människan i leanprocessen och att en av grundbultarna är just människan i centrum. För att ta vara på fler kompetenser och idéer krävs en helhetssyn. Detsamma säger Jakob Brandt, kommittésekreterare på Innovationsrådet om lean. Jakob Brandt poängterar att det är viktigt att inte implementera lean utan att anpassa styrsystem och företagskultur, då blir medarbetarna bakbundna och ineffektiva.

Jakob Brandt säger: ”Man kan inte jobba med processer utan att titta på systemfaktorer som kultur och ledarskap, regelverk, mål- och mätsystem. Systembaserad verksamhetsutveckling innebär att man förändrar själva systemet, inte kunden.”

Annars kan det börja glida och lean kan bli ett sätt att fokusera på kunderna utan att riktigt släppa in dem eller optimera för dem. Jakob nämner vården som ett sådant område där kunderna (patienterna) är väldigt olika och får svårt att passa i samma process. På samma sätt är anställda medarbetare ibland olika och löser problem på olika sätt. Att någon inte reagera som jag eller tar sin an ett problem på mitt sätt betyder inte att lösningen blir sämre än min. Istället visar forskning att blandade grupper med olika erfarenhet kommer fram till bättre och mer hållbara lösningar. Något som kunden tjänar på. JÄMLEAN hjälper organisationer få till rutiner och strukturer där fler idéer fångas upp.

Jag lyssnade igår på Vineet Nayar, vice ordförande på HCL som också skrivit boken Employees first, customers second. Han menade att för att få tillväxt och effektivitet är det viktig att chefer och anställda står till svars gentemot varandra och att de anställda får ökad makt över värdeskapande och utveckling. Cheferna ska fungera mer coachande och har ett tydligt ansvar att hjälpa de anställda att leverera. De anställda kan byta sin chef om de inte är nöjda, eftersom det är de som skapar värdet i företaget. Detta synsätt omkullkastar traditionell hierarki och är verkligen ett mer modernt sätt att se på ett företag och var värdet skapas. En medarbetare som får mer makt över sin process, får stöd och feedback från en coachande chef skapar mer värde.

Påminner det om något?

Hälsar Jenny Claesson marknadschef på Add Gender och delägare i JÄMLEAN

Publicerat i Uncategorized | Stängt för kommentarer

Migrationsverket satsar på kommunikation och lean

Det blir allt vanligare att införa lean i andra organisationer än de som arbetar med löpande band. Många är de myndigheter som nu använder sig av lean. Nu har även Migrationsverket börjat fundera på sin verksamhet utifrån lean och en av cheferna Monika Wendleby har skrivit boken ”Lean med hjärta och kreativitet” tillsammans med konsulten Isabel Runebjörk.

SvD skriver om hur Monika Wendleby insåg att för att tänka lean i tjänsteverksamehter så behövdes fokus läggas på kommunikation och hon saknade verktygen för det. Utan struktur tar de informella maktstrukturerna över och de starkas röster hörs mest. Det är viktigt att du ser och arbetar med informella maktstrukturer och ser till att om inte allas, så åtminstone fler idéer, kommer upp på bordet. Hänsyn bör också tas till att alla inte har samma förutsättningar när det gäller språk och att det påverkar möjligheterna att göra sig hörd. Vi på JÄMLEAN är glada att Monika fokuserade så mycket på kommunikation eftersom det är så viktigt för hur lyckad processen blir och hur den uppfattas av medarbetare.

Det är inte annat än att man blir sugen på att skriva en egen bok.

 

P.S

Ni vet väl att JÄMLEAN skrivit ett kapitel i  PLANs Forsknings- och tillämpningskonferens 2012 – Logistik i praktisk tillämpning? Vårt bidrag heter ”Lean för alla – hur du leanar lean med jämställdhetsintegrering”

 

Hälsar Jenny Claesson marknadschef på Add Gender och delägare i JÄMLEAN

Publicerat i Uncategorized | Stängt för kommentarer

”Lean blev INGENTING utan genusarbete!”

Ibland dyker det upp artiklar där kommentarer är överflödiga. Som den här, i tidningen Arbetet.

Lycka till, Pär Lärkeryd! Du har framtiden för dig!

 

Hälsar Jenny Claesson marknadschef på Add Gender och delägare i JÄMLEAN

Publicerat i Uncategorized | Stängt för kommentarer

Ta kontroll över slumpen!

På tunnplåtsföretaget Lindab Profil började man med lean för flera år sedan, faktiskt lika tidigt som Scania. I Ny Teknik kan man läsa om deras resa under rubriken Gnet är nyckeln till vår framgång.

När det kommer till lean handlar det ofta om att få syn på sin verksamhet. Att renodla och få upp det som sker i ljuset. Till exempel på tavlor som alla kan se. Så har även Lindab Profil arbetat. Transparens är även bra för att främja jämlikhet eftersom tydliga strukturer och rutiner lämnar mindre spelrum för slump och magkänsla. De beskriver sitt leanarbete med en metafor om hängrännor, de måste rensas då och då annars slutar vattnet att rinna effektivt. Metaforen är tydlig men kanske lite väl förenklande? Hur får man med personaltrivsel, arbetsförhållanden och annat som inte kanske hindrar vatten men som ändå i längden påverkar produktionen?

Två saker slår mig när jag läser artikeln:

1. Vad är det som hamnar på tavlorna? Vilka siffror är intressanta och vad missas?

2. Att leanarbetet stannade av när ledningen byttes ut och inte hade samma fokus.

För det första. Någon bestämmer vad som är värt att mätas. Hur valdes dessa siffror ut som de viktiga? Vad missades? Hur får människan plats på dessa tavlor? Har du och din organisation frågat er vad ni mäter och varför? Kan det vara på sin plats att leana leanprocessen så att säga? Vad rymmer sig i citatet från Pål Abrahamsson?

– Jag har hört från tid till annan att vi inte kan vara lika flexibla längre. Å andra sidan behöver vi inte vara lika flexibla, eftersom vi inte behöver lösa akuta situationer hela tiden, säger Pål Abrahamsson.

Pål beskriver en oro eller kritik som återkommer, någon eller några anställda är inte övertygade. Handlar det endast om hur processer ser ut eller finns det också andra trivselaspekter gömda i citatet? Finns det andra förslag på hur processerna ska se ut? Vilkas idéer kommer upp på tavlor och dagordningar?

För det andra, på samma sätt som leanprocessen avstanande så avstannar jämställdhetintegrering eller jämlikhetsarbete utan ett tydligt ledarskap. Det är därför det är viktigt att skriva ner strategier och göra handlingsplaner. Hur väl fungerar din organisations värdegrundsarbete tillsammans med er lean-process? Vad är nerskrivet och vad finns ”i väggarna”?

Ta er tid att fundera på dessa frågor ett extra varv och tveka inte att ta kontakt om ni vill ha stöd i funderandet. All tillgänglig forskning visar att jämlikhet lönar sig och det är väl ändå syftet med de flesta lean-processerna?

Hälsar Jenny Claesson marknadschef på Add Gender och delägare i JÄMLEAN

Publicerat i Uncategorized | Taggat , , | Stängt för kommentarer

En lean människa?

Vi har tidigare bloggat om Niklas Modigs bok ”Vad är lean?” som till stora delar bygger på hans forskning. Parallellt med forskningen drev han ett sidoprojekt tillsammans med några elever på Handelshögskolan i Stockholm, där han testade lean i privatlivet. I Svenska Dagbladet 6:e maj fanns en artikel där några deltagare intervjuades.

Vad hade de kommit fram till? Jo att det finns mycket att vinna på att reducera slöseri och bli effektiv även i det privata. De har sparat morgontid genom att förbereda kvällen innan, att plugga effektivare och att fundera över varför och hur de gör saker i största allmänhet. Men de kunde också konstatera att allt inte kan leanas. Tid med flickvännen ska kanske inte schemaläggas, och en människa behöver utrymme för att bara sitta i soffan och slöa ibland.

Ett inslag i P1-programmet Studio Ett dagen efter, 7:e maj, berättas om Bengt Hallings forskning om lean utanför fabriksmiljöer, till exempel i sjukvården. En verksamhetschef berättar att jo, de arbetar med standardiserade processer i till exempel städning, journalföring och internkommunikation, men nej, mötet med patienten, det måste förbli unikt, det kan inte leanas.

Båda reportagen belyser en viktig sida av lean, som ibland glöms bort för diskussioner om standardiserade processer och förbättringar, nämligen att bakom varje arbetsmoment finns en människa som ska utföra detta. På samma sätt finns det på andra sidan en kund, en mottagare av produkten som också är en människa. En människa kan inte leanas. Vi är alla unika individer, ibland rationella men lika ofta irrationella, med egna behov, önskningar, viljor, drivkrafter, minnen och framtidsförhoppningar. För att lyckas med lean måste vi kunna erkänna detta och inkludera detta som en förutsättning för vårt arbete.  Det är lätt att förstå.

Vi är samtidigt del i olika maktstrukturer i samhället. Beroende på vilket kön vi har, var vi är födda, hur vi ser ut, hur vi pratar, om vi är beroende av något hjälpmedel som hörapparat eller astmamedicin och så vidare, har vi olika behov, blir bemötta olika, får olika förväntningar riktade mot oss och har olika förutsättningar. Vi är alla del i detta, både genom att bli diskriminerade och genom att diskriminera, inte av elakhet utan av vana, för vi är inte vana vid att tänka oss in i situationer vi inte själva befunnit oss i.

Att lyckas med lean förutsätter att vi kan just detta, tänka oss in i andra människors situationer, trots att vi inte själva befunnit oss i det. Det förutsätter också att vi kan ta steget från att tänka till att organisera leanprocessen så att det inte bara passar en sorts människa, utan många. För vad gör det för nytta att standardisera ett arbetsmoment om bara halva personalstyrkan klarar av att utföra det utan att slita ut sin kropp? Och hur effektivt är det att tänka kundnytta om bara en del av den potentiella kundkretsen nås?

Därför behöver lean kompletteras med processer som säkrar jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Dessa frågor handlar inte bara om HR och personalpolitik utan om att faktiskt uppnå en leanad produktionprocess i praktiken, ett lean inte bara för några som liknar oss, utan ett LEAN FÖR ALLA.

Hälsar Christina Ahlzén grundare Medida och delägare i JÄMLEAN

Publicerat i Uncategorized | Stängt för kommentarer

JÄMLEAN i Intelligent Logistik

Den 21 september medverkade JÄMLEAN i form av Christina Ahlzén och Jenny Claesson i Intelligent Logistik. Det var Hilda Hultén som intervjuade oss i samband med Plans logistikkonferens i Lund i år. I artikeln beskriver vi varför JÄMLEANs modell med jämställdhetsintegrering vid leaninförandet är så framgångsrik.

Vill du också träffa oss för en intervju eller boka ett möte där vi berättar mer om vad vi gör? Maila info@jamlean.se

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Lean och jämlikhet

Lean är populärt, inte bara i industrin utan även mer och mer inom offentlig sektor. Lean handlar till stor del om att förändra företagskulturen, vilket ger ett utmärkt tillfälle att samtidigt tillföra kulturen ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv – att göra den jämlik. Förutom ett bättre klimat för de anställda kommer detta att resultera i ett mer effektivt införande av lean. Vi vet för vi har kollat.

Lean är en strategi som bygger på att förändra företagskulturen och hitta och eliminera avvikelser. Jämställdhetsintegrering är statens val av metod för att uppnå jämställdhet och jämlikhet i Sverige. På samma sätt som lean fungerar jämställdhetsintegrering genom att man analyserar, sätter mål och utvärderar för att sedan börja om igen.

Lean är ett utmärkt sätt att angripa en organisationsförändring men saknar en genusanalys vilket gör att resultaten blir missvisande och strategin haltande. Brister i språket, nedsatt funktion eller om du är man eller kvinna, gör ofta att utanförskap skapas. Vi såg snabbt ett mönster; resursstarka grupper fick mer att säga till om.

JÄMLEAN är en modell för att slå två flugor i en smäll. Genom att jämställdhetsintegrera samtidigt som ni inför lean kan ni få två förändringar i en process. Dessutom visar våra förstudier att lean fungerar bättre på lång sikt i kombination med jämställdhetsintegrering. Genom att applicera JÄMLEAN modellen och aktivt arbeta för att motverka sådana tendenser ökar delaktigheten och engagemanget på arbetsplatsen och arbetsuppgifterna. Detta leder till en friskare och därmed mer lönsam arbetsplats.

 

Jämlikhet innebär att alla människor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Jämställdhet avser jämlikhet specifikt mellan kvinnor och män.

Jämställdhetsintegrering är i Sverige den huvudsakliga strategi som används för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetsintegrering innebär att beslut inom alla politikområden ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

 

Hälsar Jenny Claesson marknadschef på Add Gender och delägare i JÄMLEAN

Publicerat i Uncategorized | Stängt för kommentarer

JÄMLEAN till Plan

21-22 augusti deltar JÄMLEAN genom Jenny och Christina i Plans forsknings- och tillämpningskonferens. Vi kommer då att berätta om fördelarna med att sammanföra lean och jämställdhet och vi hoppas på många spännande möten med andra tillämpare.

Publicerat i Uncategorized | Stängt för kommentarer

Vad är lean?

I boken Vad är Lean? En guide till kundfokus och flödeseffektivitet, av Niklas Modig och Pär Åhlström, beskrivs att många går vilse i lean införandet. Det är något vi också fått höra när vi träffat medarbetare i organisationer som vill införa lean i sin verksamhet. En av orsakerna till detta är att många glömmer eller missar att de ska bygga sitt införande på organisationens egna värderingar. Boken beskriver bland annat vad Toyotas ledning tänker att lean är. De menar att det är viktigt att börja med organisationens värderingar för att sedan gå vidare till hur dessa i praktiken ska genomsyra verksamheten, de kallas för principerna. När de finns är det bra att gå vidare till vilka metoder som ska användas för att omsätta värderingarna i praktiken. När detta är gjort ser man över vilka verktyg som passar bäst i organisationen för att genomföra det som ska levereras till kund. Det här betyder egentligen att alla organisationer själva ska leana sin verksamhet utifrån sina förutsättningar. Grundtanken är flödeseffektivitet vilket ska ge kunden ett mervärde. Om ni använder er av oss på Jämlean vid er leanimplementering kommer grundförutsättningarna med värderingar inte att tappas bort eller hastas över, vi hjälper er att ta med detta på alla nivåer för att inte hamna vilse i leanprocessen. Vi hjälper er från topp till botten med detta och ser oss som komplement till er egna leanprocess. När vi är med i processen visar vi hur ni ska göra för att ta tillvara alla era medarbetares erfarenheter och kunskaper.

Publicerat i Uncategorized | Taggat , , , , , | Lämna en kommentar